Waterschade muren en plafond: wat te doen?

Standaard

Heeft u waterschade aan uw wanden of plafond? Wilt u daarom de muur met waterschade laten herstellen – of het plafond overschilderen na lekkage?

Dit kan professioneel en snel gedaan worden: Spackspuitbedrijf M.B. helpt u hierbij graag.

In dit artikel leest u welke stappen u daarvoor moet ondernemen – daarnaast geven wij antwoord op de meest gestelde vragen m.b.t. dit onderwerp.

Waterschade herstellen muren en plafond


Hoe constateer ik een waterschade?

In de meeste gevallen is het al snel duidelijk dat er sprake is van waterschade en vaak is de oorzaak dan al snel gevonden, denk bv. aan: een lekkage in de badkamer, een lekkend dak, een losgeschoten wasmachine-slang of een verstopte goot / afvoer ..

Soms is de oorzaak echter lastiger te vinden en komt de zgn. ‘gevolgschade’ aan het licht voordat de lekkage überhaupt is geconstateerd. In zo’n geval kan het raadzaam zijn eerst een lekdetectiebedrijf in te schakelen.

Een lekdetectiebedrijf verricht vochtmetingen, spoort de oorzaak van de lekkage voor u op en stelt naar aanleiding hiervan een rapport op.

De (oorzaak van de) lekkage (laten) herstellen, is de volgende stap die ondernomen moet worden en komt normaliter voor de rekening van de eigenaar van de woning.


Ben ik verzekerd voor waterschade aan muren of plafonds?

Voor het herstellen van de ‘gevolgschade’ bent u normaliter verzekerd. Daarbij is het van belang of u een koop- of huurwoning heeft: voor huiseigenaren valt schade aan het object onder de opstal-verzekering (kan evt. ook via de VvE lopen), terwijl schade aan uw bezittingen onder de inboedel-verzekering valt.

Als huurder heeft u geen opstal-verzekering, en dient u zich dus te wenden tot de verzekeraar waar u uw inboedel-verzekering heeft lopen. In het geval uw verhuurder de waterschade in uw woning langdurig niet laat herstellen, kunt u zich bovendien tot de huurcommissie wenden.


Hoe werkt het herstellen van waterschade via de verzekering?

In sommige gevallen zal uw verzekeraar direct een schade-expert langssturen, maar in de meeste gevallen zullen zij u eerst vragen om zelf één (of meerdere) herstel-offertes voor de gevolgschade op te vragen.

Indien zij de offerte(s) c.q. herstelkosten redelijk achten, zullen zij akkoord hierop verstrekken. In een ander geval, besluiten zij soms om alsnog een schade-expert langs te sturen, krijgt u akkoord op een gedeelte van de offerte(s) of zij bepalen hiervoor een vaste som.

In de meeste gevallen dient u een factuur te kunnen overleggen, alvorens de verzekeraar bereid is het geoffreerde bedrag uit te keren: dat wil dus zeggen dat de klus waarvoor de offerte gemaakt is, ook daadwerkelijk uitgevoerd dient te zijn, alvorens zij tot betaling overgaan.


Hoe wordt een waterschade aan wanden / plafond hersteld

Hiervoor is geen ‘standaard methode’ te benoemen, daar dit afhankelijk is van het type ondergrond, de gewenste afwerking en omvang van de schade etc.

Geel / bruine vochtplekken worden geïsoleerd, opgebolde plekken worden afgestoken en naderhand gerepareerd etc. In verband met kleurverschil moet eigenlijk altijd de complete wand / plafond waarop de waterschade zich bevindt worden afgewerkt.

Wij kunnen u hierin uiteraard van advies voorzien, zodat duidelijk is wat in uw situatie gedaan moet worden om e.e.a. ‘in de oude staat’ te herstellen.


Zijn uw wanden / plafond toe aan een opfrisbeurt?

In het geval van waterschade, moeten er op een bepaald moment herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Als u net de wanden en plafonds heeft laten doen, is daarvan natuurlijk geen sprake .. maar wanneer u al van plan was om op korte termijn te gaan verven o.i.d. kan dit (mogelijk) worden gecombineerd.

In zo’n geval kunt u hiervoor een aanvullende offerte bij ons opvragen – en als wij (voor het hetstelwerk) dan toch al ter plaatse aanwezig zijn, scheelt dat voor u natuurlijk in de kosten.

Uiteindelijk zit niemand op een lekkage te wachten … maar is daarvan toch sprake, dan kan Spackspuitbedrijf M.B. u helpen om dit netjes en snel voor u op te lossen / te herstellen.

Wilt u meer informatie over het herstellen van waterschade aan muren of plafond? Neem dan vrijblijvend contact met ons op – wij helpen u hiermee graag verder.

Contact opnemen

Waar moet u op letten als u laat stucen, verven of spuiten?

Standaard

In dit artikel beantwoorden wij voor u de vraag de vraag: “Waar moet u op letten als u laat stucen, verven of spuiten?”


Hieraan vooraf gaat de vraag: wat wilt u laten doen en welk resultaat heeft u voor ogen?

Spackspuitbedrijf M.B. verzorgt o.a. de volgende werkzaamheden in de nieuwbouw en bestaande woningen (renovatie projecten):

Op onze website leest u hoe van ons gratis en vrijblijvend een offerte kunt opvragen – en welke informatie daarbij van belang is voor ons, om u goed te kunnen adviseren.

Bepaal eerst


Wat moet u voorbereiden voor een klus?

Gaat u akkoord met de offerte die u van ons ontvangen heeft? Dan gaan wij uw klus inplannen en maken wij afspraken m.b.t. de uitvoer hiervan.

Voordat de stukadoor, spackspuiter of schilder bij op de stoep staat, moet u voor een aantal zaken zorgen. Voor ons is dit natuurlijk dagelijkse kost en dus vanzelfsprekend, maar wij begrijpen dit niet voor iedereen zo is.

Er zijn een aantal zaken van belang: lampen moeten bv. van het plafond worden verwijderd en u moet de kamer leeg maken waarin gewerkt wordt. In sommige gevallen, kunnen hierin wel een aantal meubels blijven staan – maar enkel na goed overleg vooraf.

De vloer stofvrij maken is net als de kozijnen afnemen en ontvetten van belang i.v.m. met het afplakken voor het stucen of spuiten van wanden en plafond.

Tips voor de klus


Zelf afplakken voor een klus of laten doen?

Als u gaat googlen, komt u op internet hele lage ‘vanaf-prijzen’ tegen – deze zijn nagenoeg altijd op basis van zelf afplakken en het gebruik van een (middel-) matige kwaliteit latex, als het materiaal überhaupt al is inbegrepen.

De m2-prijzen die wij hanteren zijn allemaal inclusief materiaal en ‘standaard afplakwerk’ – daaronder verstaan wij o.a. deurkozijnen en ramen. Het standaard gebeurd met plastic (folie), maskeerpapier en speciaal afplaktape / schilderstape.

Sommige zaken vallen niet onder het standaard afplakwerk: daarvan is sprake als er extreem veel of lastig afplakwerk verricht moet worden – of als er andere materialen voor het afplakken benodigd zijn.

Vloeren afdekken doen wij met stucloper, het afdekken van trappen gebeurd ook met stucloper of een speciale trappenfolie. Omdat wij dit zeer regelmatig tegenkomen, hanteren wij hier vaste prijzen voor.

In andere gevallen worden het meerwerk (op urenbasis) en het hierbij verbruikte materiaal in rekening gebracht.

Afplakken


Hoe moet er afgeplakt worden?

In het geval van spackspuiten dient een afstand van 2 mm tussen de wand en het kozijn aangehouden te worden en moet de buitenste rand altijd met papier geplakt worden. Dit is een dermate specifieke manier van afplakken, dat wij dit niet aan onze klanten overlaten.

In het geval van latex spuitwerk dient er ‘zo strak mogelijk’ afgeplakt te worden en kan dit vaak ook alleen met plastic. Maar, wanneer er (een stukje) tape op de wand zit, trek je bij het verwijderen hiervan vellen latex mee. Zelf afplakken is op eigen risico – en dat is heel vaak groter als het prijsvoordeel dat hierdoor behaald kan worden.

Bij stucwerk is hoe er afgeplakt moet worden afhankelijk is van de benodigde dikte van de stuclaag. Hierbij is bovendien geen sprake spuitnevel, waardoor er al een stuk minder afgeplakt hoeft te worden. 

Er zijn meer mogelijkheden als behalve het zelf afplakken om uw klus te besparen. Op onze website vindt u hierover een aantal bruikbare tips.

Bespaartips


Strakke overgang tussen wand en plafond

Gaat u uw muur en plafond in 2 kleuren verven? Dan is er sprake van een overgang tussen 2 kleuren muur en plafond, waarbij een rechte overgang tussen wand en plafond moet komen.

Het aanbrengen van kitwerk zorgt voor een strakke overgang tussen muur en plafond. Dit zorgt voor een strakke lijn langs plafond en hoeken.

Kitwerk wordt bij spuitwerk in één kleur vooraf aangebracht. Bij spuitwerk in meerde kleuren, geeft achteraf kiten juist het mooiste resultaat. 

De inwendige hoeken kitten geeft dan ook mooier resultaat, op uitwendinge hoeken kunnen hoeknaalden worden geplaatst om deze strak te krijgen.

KItwerk

Goed afplakken blijft bovendien zeer belangrijk: de rand tussen muur plafond – overgang muur plafond verven – en dat is dus zoals gezegd zeker niet eenvoudig.


Contact opnemen

Heeft u vragen n.a.v. dit artikel over de voorbereiding op een klus? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Voor uw verhuizing wanden en plafonds verven, stucen of spuiten

Standaard

Voor uw verhuizing wanden en plafonds verven, stucen of spuiten?

Als u gaat verhuizen, is dat vaak een ideaal moment om iets aan de wanden en het plafond te laten doen: de woning is dan immers leeg en dat scheelt een hoop gedoe.

Het is natuurlijk afhankelijk van (de staat van) de huidige wandafwerking en het gewenste resultaat, wat er gedaan moet worden – uiteraard kunt u daarover bij ons advies inwinnen.


Muren of plafond laten doen voor verhuizing

Wij voeren rondom uw verhuizing (de aan- en verkoop van een woning) dan ook de volgende werkzaamheden uit:

  • Koopwoning: beter verkoopbaar maken d.m.v. wanden en plafonds verven (spuitwerk)
  • Koopwoning: renovatie projecten, waardevermeerdering verkoop- of verhuurobject aanbrengen
  • Huurwoning: wanden of plafond in oorspronkelijke staat opleveren
  • Nieuwe woning: stuc- of spuitwerk op wanden en plafond herstellen en verven
  • Nieuwe woning: wanden en plafond stucen en spuiten

In sommige gevallen is dit een kwestie van boor- of schroefgaten vullen en daarna verven (spuiten), in andere gevallen kan er sprake zijn van project van enkele weken.

Omdat u dit natuurlijk niet jaarlijks wilt herhalen, adviseren wij dat het beter is om iets in één keer goed te laten doen, dan te kiezen voor een goedkoper alternatief. Want, heeft u achteraf spijt van uw keuze, is goedkoop duurkoop gebleken.


Klus inplannen voor verhuizing

Vaak heeft u rondom een verhuizing natuurlijk niet één, maar meerdere klussen gepland staan. Het is belangrijk om deze goed op elkaar af te stemmen, om daarbij vertraging en extra kosten te voorkomen.

Normaliter adviseren wij te laten spuiten op het moment dat de vloer eruit is, zodat u op de kosten bespaart.

Bij een plavuizen vloer bestaat echrer het risico dat met de lijm de wanden beschadigen, terwijl bij PVC-vloeren de lijm juist niet hecht na aanraking met latex .. dit gaat dus niet in alle gevallen op.

Nu is het afdekken van de vloer met stucloper is ook geen probleem: het één sluit het ander niet uit, maar dit geeft wel aan dat vooraf de juiste volgorde voor de werkzaamheden bepalen belangrijk is.

Vaak zien wij bovendien dat er te kort de tijd wordt genomen voor bepaalde zaken en er geen ruimte wordt gelaten voor uitloop of tegenvallers. Duurt het drogen van het stucwerk iets langer als verwacht of is de vloerlegger ziek, moet u daardoor niet in de knel komen. Daarom is het aan te raden altijd enige speling in uw planning te laten.

Zeker in de nieuwbouw, waarin een definitieve opleverdatum normaal tot 3 weken vantevoren onzeker is, is het lastig plannen. Vaak is de spackspuiter of stukadoor de eerste die bij u in de woning komt na de oplevering – en wij kunnen kort na uw opleverdatum starten.


Welke werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen?

Spackspuitbedrijf M.B. verzorgt o.a. de volgende werkzaamheden in de nieuwbouw en bestaande woningen (renovatie projecten):


Klus laten uitvoeren voor verhuizing?

Heeft u een klus aan uw wanden of plafonds die u voor uw verhuizing wilt laten uitvoeren en/of waarover u advies wilt inwinnen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Verlaagd 6% Btw-tarief voor stucwerk, schilderen en wanden of plafond spuiten

Standaard

Voor muren en plafond stucen, spackspuiten, latex spuiten of bv. voor schilderwerk geldt een aparte Btw-regeling. In sommige situaties geldt namelijk het hoge Btw-tarief terwijl in andere gevallen juist het lage Btw-tarief gehanteerd mag worden. In dit stuk wordt duidelijk gemaakt wanneer, waar sprake van is.


Introductie laag 6% Btw-tarief stukadoren

Ten tijde van de laatste economische crisis is de bouwsector zwaar getroffen, voor ons in de sector ‘afbouw’ bij uitstek interessant: veel consumenten kozen ervoor grote uitgaven uit stellen of te bezuinigen op de klus – bv. door zelf te gaan klussen of (de welbekende) oost-Europese stukadoors hiervoor in te schakelen.

Daarom heeft de regering een regeling in het leven geroepen waarbij er voor de uitvoer van werkzaamheden in een bestaande woning (d.w.z. ouder dan 2 jaar) het lage Btw-tarief gehanteerd mag worden, om zo verbouwen voor consument aantrekkelijker te maken; waarmee natuurlijk op een bestedingsimpuls op deze markt gehoopt werd.


Wanneer geldt 6% Btw-tarief voor stucwerk, spackspuiten of latex spuiten?

Het lage Btw-tarief is 6% t.o.v. 21% hoog Btw-tarief. De consument bespaart hierdoor dus 15% op de uitgave. Deze regeling is nog steeds van kracht en lijkt een blijvend karakter te hebben gekregen.

In de nieuwbouw liggen de prijzen excl. Btw over het algemeen iets lager, omdat hier geen rekenig gehouden hoeft te worden met een bestaande situatie. In de nieuwbouw geldt dan ook het hoge Btw-tarief van 21% – dit geldt ook voor bedrijfsruimten, verenigingsgebouw etc. voor wie de Btw aftrekbaar is.


Stijging laag Btw-tarief van 6% naar 9%

Na de stijging van het hoge Btw-tarief van 19% naar 21% (2012) gaat nu het lage Btw-tarie omhoog. Vanzelfsprekend is dit besluit voor zowel de consument als de ondernemer geen goed nieuws.

Onlangs is namelijk bekend geworden dat de regering voornemens is het lage Btw-tarief van 6% naar 9% te verhoren, dit voorstel zou in 2019 ingaan.


Wat kost een stukadoor zwart?

In de bestaande bouw betekent dit dus dat alles 3% duurder wordt, als dezelfde prijzen excl. Btw worden aangehouden.

Goedkoop stucwerk laten uitvoeren? Geen zorgen, dat is en blijft bij ons mogelijk.

Deze ontwikkeling is natuurlijk kwalijk: de maatregel maakt het namelijk aantrekkelijker voor consumenten stucwerk “zonder bon” uit te laten voeren, want uiteraard is dat goedkoper dan wanneer er wel belasting wordt afgedragen.

Waar de consument en de ondernemer niet gebaat lijken bij deze maatregel, geldt dat wel voor de overheid. Toch lijkt de vraag dus gerechtvaardigd of de belastinginkomsten er überhaupt wel op vooruit gaan, als hierdoor het aantal “zwarte klussen” toeneemt.


Samenvatting: 6% laag Btw-tarief schildewerk en stukadoren

Dat mag natuurlijk niet, u betaalt dus altijd Btw. In bestaande woningen (ouder dan 2 jaar) mag het lage Btw-tarief van 6% gehanteerd worden. Klik hier om te bekijken in welke omstandigheden hiervan sprake is.

In nieuwbouw woning geldt het het hoge Btw-tarief (21%) dat blijft ongewijzigd. Dit percentage is ook van toepassing voor bedrijfsruimten e.d.

In 2019 stijgt het lage Btw-tarief van 6% naar 9% als gevolg van een nieuwe maatregel.

Behangklare nieuwbouw muren afwerken

Standaard

Hoe wilt u de behangklare nieuwbouw muren afwerken in uw woning?

Spackspuitbedrijf M.B. verzorgt o.a. de volgende werkzaamheden in de nieuwbouw woningen:

Standaard is dat de plafonds (en het toilet boven het tegelwerk) in de nieuwbouw met spack worden opgeleverd – voor de wanden is normale staat van oplevering dus ‘behangklaar’.


Gladde afwerking behangklare muren nieuwbouw

Wilt u een gladde afwerking van de wanden in uw nieuwbouw woning? Dan kunt u kiezen uit:

Omwille van het risico op scheurvorming raden sommige bedrijven het stucen van de wanden in een nieuwbouw woning af.

Stucwerk valt echter vaak eenvoudiger te herstellen als beschadigingen aan een behangen ondergrond, beiden kennen dus voor- en nadelen.


Structuur op behangklare muren nieuwbouw

Wilt u liever een korrel / structuur op de wanden dan een gladde afwerking?

Dat is uiteraard ook mogelijk, middels:

Met name spackspuitwerk is zeer populair vanwege de gunstige prijs-kwaliteit verhouding.

Spackspuiten nieuwbouw woning


Speciale wandafwerkingen nieuwbouw

Wilt u iets anders dan standaard? Dan kunt u voor bepaalde wanden bijvoorbeeld ook denken aan:

  • Luxe stuc-afwerkingen
  • Wand(en) in een afwijkende kleur – van het plafond
  • Wand(en) in een afwijkende kleur – van de overige wanden

Prijzen wandafwerking nieuwbouw

U kunt de wanden van uw nieuwbouw woning compleet laten afwerken vanaf €6,50 p/m2 inclusief materiaal en standaard afplakwerk – exclusief 21% Btw.

U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen bij vragen over behangklare nieuwbouw muren afwerken – en andere vragen m.b.t. uw wanden en plafonds.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Luxe stucwerk – Beton Ciré, Stucco mat etc.

Standaard

Beton Ciré, Stucco (mat) – of bv. schuurwerk aanbrengen zijn allemaal zeer specialistische varianten van stucwerk. Dit voorziet de wand of het plafond van een afwerking een speciaal effect.

Naast het ‘normale’ stucwerk (behang- en sausklaar) en het aanbrengen van sierpleister (bv. spachtelputz) bestaan er dus ook luxere, exclusievere varianten aan stucafwerkingen.

Behalve een exclusieve afwerking van de ondergrond, kunt u ook op een andere manier uitpakken, denk maar eens aan: een plafond verlagen met inbouwspots, een gestucte wandkast bouwen met LED-verlichting, en ga zo maar door ..

Wij kunnen u uiteraard helpen als u naar iets dergelijks op zoek bent – de prijzen hiervoor zijn enkel op aanvraag.

Om de juiste mensen / stukadoor op korte termijn hiervoor vinden en vrij te krijgen is bovendien vaak lastig. Wij raden u daarom aan dergelijke aanvragen zo vroeg mogelijk te doen.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen


Stucwerk

Ondergrond

– Typen stucwerk

– Stuc-afwerkingen

– Meer informatie

Offerte aanvragen

Stucwerk repareren, herstellen of bijwerken

Standaard

Scheuren in stucwerk repareren, krassen bijwerken, gaten vullen, kieren dichten, het plafond herstellen na het uitbreken van een muur en ga zo maar door … voor reparaties aan uw stucwerk bent u bij ons aan het juiste adres.


Scheuren in stucwerk repareren

Scheurvorming vindt normaliter plaats als er “werking in de ondergrond” zit: tussen wanden en plafonds, platen of blokken t.o.v. elkaar of van een rachel .. en dat oogt niet fraai.


Latex spuitwerk / sauswerk herstellen

Glad stucwerk (sausklaar) wordt normaliter met latex afgewerkt, loslatende verflagen kunnen ook lelijke schades veroorzaken. Soms is opnieuw stucen of het aanbrengen van stuc-reparaties hierdoor noodzakelijk.


Stucwerk scheuren nieuwbouw woningen

Preventief tegen scheuren brengt de stukadoor of spackspuiter gaasband aan op de plekken die gevoelig zijn, waar een mogelijke scheur zou ontstaan. Voorkomen is helaas niet mogelijk.

Middels het gaaswerk wordt gezorgd dat als er een scheur ontstaat, deze recht (op het gaas) scheurt en dus makkelijker bij te werken is.


Offerte herstellen stucwerk

Wij bekijken per geval natuurlijk hoe ernstig de schade is, maar in bijna alle gevallen kunnen wij ervoor zorgen dat uw wanden en/of plafonds er weer als nieuw uit komen te zien.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen


Ga naar: Reparaties


Wat is het verschil tussen spack en spachtelputz?

Standaard

Er zijn veel verschillen tussen spackspuitwerk en spachtelputz, maar ook overeenkomsten: beiden zijn namelijk een veelvoorkomende wandafwerking met een korrelstructuur.


Bekijk de structuur van spack en spachtelputz:

Spack spuitwerk Spachtelputz

Wat zijn de verschillen tussen spack en spachtelputz?

De wijze van verwerken is compleet anders: waar spackspuitwerk met een spackspuit machine wordt opgebracht, gaat dat bij spachtelputz met de hand.

Spackspuiten gebeurd vaak op plafonds aangebracht, maar spachtelputz wordt nooit plafonds aangebracht. Dat komt omdat spack een verspuitbare korrelpleister is – en spachtelputz een spierpleister.


Wat is het prijsverschil tussen spackspuitwerk en spachtelputz?

Spackspuitwerk is de voordeligere optie van de twee – hoewel u natuurlijk ook voordelig spachtputz op uw wanden kunt laten aanbrengen door ons.

Twijfelt u tussen het afwerken van de wanden met spack of spachtelputz? Bij ons kunt u bovendien eenvoudig 2 offertes opvragen, zodat u de prijzen kunt vergelijken.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen


Spackspuiten


Ga naar: Spachtelputz


Stukadoor / stucadoor in Zuid-Holland

Standaard

Spack spuiten, airless latex spuiten en stucwerk verzorgt door de stukadoor – dit wordt door Spackspuitbedrijf M.B. aangeboden in uw woonplaats in Zuid-Holland tegen scherpe prijzen.

Wij werken in heel Nederland en België, omdat wij zelf gevestigd zijn in Nieuwerkerk aan den IJssel (regio Rotterdam) is een klus in Zuid-Holland natuurlijk goed te bereiken.


Kies uw locatie:

Wij voeren uw opdracht voor u uit in alle gemeentes van de provincie Zuid-Holland:

In de provincie Zuid-Holland brengen wij geen voorrijkosten in rekening.

Stucwerk – de basis voor een mooi resultaat

Standaard

De kwaliteit van het stucwerk is zeer bepalend voor het uiteindelijke resultaat. In het geval dat u kiest voor spackspuiten of behang als afwerking, is behangklaar stucwerk voldoende. 

Kiest u echter voor latex spuiten? Dan heeft u sausklaar of airless-klaar stucwerk nodig.

Hoe wordt stucwerk aangebracht?
Bij stucen wordt er eerst voorgestreken naar gelang de ondergrond, daarna wordt er met gips gesmeerd (al dan niet meerdere lagen) en daarna afgewerkt met één of meerdere pleisterlagen.

Spuit- en behangklaar stucwerk (klasse c)
Bij behangklaar stucwerk (klasse c) wordt de wand met gips uitgevlakt en worden oneffenheden weggestreken. Hier en daar zullen nog wel wat krasjes of kleine gaatjes. Omdat er bij spackspuiten nog gemest wordt en er bij behangen een behang overheen komt, maakt dat niet zoveel uit. Pleisteren is vaak ook niet nodig bij behangklaar stucwerk.

Sausklaar stucwerk (klasse B)
Goed behangklaar stucwerk zou met het bijwerken van wat plekjes en één pleisterlaag sausklaar moeten worden. De wand is dan glad en klaar om met latex af te werken.

Airless-klaar stucwerk (klasse A)
Sausklaar stucwerk zou na het aanbrengen van een extra pleisterlaag airlessklaar moeten worden. Dan wordt de wand in principe spiegelglad en wordt álles eruit gehaald.

Zowel bij klasse A als B, wordt er daarna met latex afgewerkt. Als je met de hand rolt, blijf je bepaalde dingen in de ondergrond minder zien. De latex zal echter nooit zo mooi (naad- en streeploos) dekken als bij airless spuiten. Het stucwerk moet bij spuiten dus nóg strakker zijn.

Andere mogelijkheden
Stucwerk kan ook als afwerklaag dienen, denk bijvoorbeeld aan schuurwerk, spachtelputz (op kleur), stucco (mat) of beton ciré. Vaak moet de ondergrond dan al wel behangklaar zijn. De mogelijkheden met stucwerk zijn zeer uitgebreid. In ieder geval is duidelijk dat een goede stuclaag altijd de basis vormt voor een mooi resultaat.

Stucwerk is bij ons mogelijk vanaf €10,00 p/m2


Stucwerk

Ondergrond

– Typen stucwerk

– Stuc-afwerkingen

– Meer informatie

Offerte aanvragen