Waterschade muren en plafond: wat te doen?

Standaard

Heeft u waterschade aan uw wanden of plafond? Wilt u daarom de muur met waterschade laten herstellen – of het plafond overschilderen na lekkage?

Dit kan professioneel en snel gedaan worden: Spackspuitbedrijf M.B. helpt u hierbij graag.

In dit artikel leest u welke stappen u daarvoor moet ondernemen – daarnaast geven wij antwoord op de meest gestelde vragen m.b.t. dit onderwerp.

Waterschade herstellen muren en plafond


Hoe constateer ik een waterschade?

In de meeste gevallen is het al snel duidelijk dat er sprake is van waterschade en vaak is de oorzaak dan al snel gevonden, denk bv. aan: een lekkage in de badkamer, een lekkend dak, een losgeschoten wasmachine-slang of een verstopte goot / afvoer ..

Soms is de oorzaak echter lastiger te vinden en komt de zgn. ‘gevolgschade’ aan het licht voordat de lekkage überhaupt is geconstateerd. In zo’n geval kan het raadzaam zijn eerst een lekdetectiebedrijf in te schakelen.

Een lekdetectiebedrijf verricht vochtmetingen, spoort de oorzaak van de lekkage voor u op en stelt naar aanleiding hiervan een rapport op.

De (oorzaak van de) lekkage (laten) herstellen, is de volgende stap die ondernomen moet worden en komt normaliter voor de rekening van de eigenaar van de woning.


Ben ik verzekerd voor waterschade aan muren of plafonds?

Voor het herstellen van de ‘gevolgschade’ bent u normaliter verzekerd. Daarbij is het van belang of u een koop- of huurwoning heeft: voor huiseigenaren valt schade aan het object onder de opstal-verzekering (kan evt. ook via de VvE lopen), terwijl schade aan uw bezittingen onder de inboedel-verzekering valt.

Als huurder heeft u geen opstal-verzekering, en dient u zich dus te wenden tot de verzekeraar waar u uw inboedel-verzekering heeft lopen. In het geval uw verhuurder de waterschade in uw woning langdurig niet laat herstellen, kunt u zich bovendien tot de huurcommissie wenden.


Hoe werkt het herstellen van waterschade via de verzekering?

In sommige gevallen zal uw verzekeraar direct een schade-expert langssturen, maar in de meeste gevallen zullen zij u eerst vragen om zelf één (of meerdere) herstel-offertes voor de gevolgschade op te vragen.

Indien zij de offerte(s) c.q. herstelkosten redelijk achten, zullen zij akkoord hierop verstrekken. In een ander geval, besluiten zij soms om alsnog een schade-expert langs te sturen, krijgt u akkoord op een gedeelte van de offerte(s) of zij bepalen hiervoor een vaste som.

In de meeste gevallen dient u een factuur te kunnen overleggen, alvorens de verzekeraar bereid is het geoffreerde bedrag uit te keren: dat wil dus zeggen dat de klus waarvoor de offerte gemaakt is, ook daadwerkelijk uitgevoerd dient te zijn, alvorens zij tot betaling overgaan.


Hoe wordt een waterschade aan wanden / plafond hersteld

Hiervoor is geen ‘standaard methode’ te benoemen, daar dit afhankelijk is van het type ondergrond, de gewenste afwerking en omvang van de schade etc.

Geel / bruine vochtplekken worden geïsoleerd, opgebolde plekken worden afgestoken en naderhand gerepareerd etc. In verband met kleurverschil moet eigenlijk altijd de complete wand / plafond waarop de waterschade zich bevindt worden afgewerkt.

Wij kunnen u hierin uiteraard van advies voorzien, zodat duidelijk is wat in uw situatie gedaan moet worden om e.e.a. ‘in de oude staat’ te herstellen.


Zijn uw wanden / plafond toe aan een opfrisbeurt?

In het geval van waterschade, moeten er op een bepaald moment herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

Als u net de wanden en plafonds heeft laten doen, is daarvan natuurlijk geen sprake .. maar wanneer u al van plan was om op korte termijn te gaan verven o.i.d. kan dit (mogelijk) worden gecombineerd.

In zo’n geval kunt u hiervoor een aanvullende offerte bij ons opvragen – en als wij (voor het hetstelwerk) dan toch al ter plaatse aanwezig zijn, scheelt dat voor u natuurlijk in de kosten.

Uiteindelijk zit niemand op een lekkage te wachten … maar is daarvan toch sprake, dan kan Spackspuitbedrijf M.B. u helpen om dit netjes en snel voor u op te lossen / te herstellen.

Wilt u meer informatie over het herstellen van waterschade aan muren of plafond? Neem dan vrijblijvend contact met ons op – wij helpen u hiermee graag verder.

Contact opnemen

Waar moet u op letten als u laat stucen, verven of spuiten?

Standaard

In dit artikel beantwoorden wij voor u de vraag de vraag: “Waar moet u op letten als u laat stucen, verven of spuiten?”


Hieraan vooraf gaat de vraag: wat wilt u laten doen en welk resultaat heeft u voor ogen?

Spackspuitbedrijf M.B. verzorgt o.a. de volgende werkzaamheden in de nieuwbouw en bestaande woningen (renovatie projecten):

Op onze website leest u hoe van ons gratis en vrijblijvend een offerte kunt opvragen – en welke informatie daarbij van belang is voor ons, om u goed te kunnen adviseren.

Bepaal eerst


Wat moet u voorbereiden voor een klus?

Gaat u akkoord met de offerte die u van ons ontvangen heeft? Dan gaan wij uw klus inplannen en maken wij afspraken m.b.t. de uitvoer hiervan.

Voordat de stukadoor, spackspuiter of schilder bij op de stoep staat, moet u voor een aantal zaken zorgen. Voor ons is dit natuurlijk dagelijkse kost en dus vanzelfsprekend, maar wij begrijpen dit niet voor iedereen zo is.

Er zijn een aantal zaken van belang: lampen moeten bv. van het plafond worden verwijderd en u moet de kamer leeg maken waarin gewerkt wordt. In sommige gevallen, kunnen hierin wel een aantal meubels blijven staan – maar enkel na goed overleg vooraf.

De vloer stofvrij maken is net als de kozijnen afnemen en ontvetten van belang i.v.m. met het afplakken voor het stucen of spuiten van wanden en plafond.

Tips voor de klus


Zelf afplakken voor een klus of laten doen?

Als u gaat googlen, komt u op internet hele lage ‘vanaf-prijzen’ tegen – deze zijn nagenoeg altijd op basis van zelf afplakken en het gebruik van een (middel-) matige kwaliteit latex, als het materiaal überhaupt al is inbegrepen.

De m2-prijzen die wij hanteren zijn allemaal inclusief materiaal en ‘standaard afplakwerk’ – daaronder verstaan wij o.a. deurkozijnen en ramen. Het standaard gebeurd met plastic (folie), maskeerpapier en speciaal afplaktape / schilderstape.

Sommige zaken vallen niet onder het standaard afplakwerk: daarvan is sprake als er extreem veel of lastig afplakwerk verricht moet worden – of als er andere materialen voor het afplakken benodigd zijn.

Vloeren afdekken doen wij met stucloper, het afdekken van trappen gebeurd ook met stucloper of een speciale trappenfolie. Omdat wij dit zeer regelmatig tegenkomen, hanteren wij hier vaste prijzen voor.

In andere gevallen worden het meerwerk (op urenbasis) en het hierbij verbruikte materiaal in rekening gebracht.

Afplakken


Hoe moet er afgeplakt worden?

In het geval van spackspuiten dient een afstand van 2 mm tussen de wand en het kozijn aangehouden te worden en moet de buitenste rand altijd met papier geplakt worden. Dit is een dermate specifieke manier van afplakken, dat wij dit niet aan onze klanten overlaten.

In het geval van latex spuitwerk dient er ‘zo strak mogelijk’ afgeplakt te worden en kan dit vaak ook alleen met plastic. Maar, wanneer er (een stukje) tape op de wand zit, trek je bij het verwijderen hiervan vellen latex mee. Zelf afplakken is op eigen risico – en dat is heel vaak groter als het prijsvoordeel dat hierdoor behaald kan worden.

Bij stucwerk is hoe er afgeplakt moet worden afhankelijk is van de benodigde dikte van de stuclaag. Hierbij is bovendien geen sprake spuitnevel, waardoor er al een stuk minder afgeplakt hoeft te worden. 

Er zijn meer mogelijkheden als behalve het zelf afplakken om uw klus te besparen. Op onze website vindt u hierover een aantal bruikbare tips.

Bespaartips


Strakke overgang tussen wand en plafond

Gaat u uw muur en plafond in 2 kleuren verven? Dan is er sprake van een overgang tussen 2 kleuren muur en plafond, waarbij een rechte overgang tussen wand en plafond moet komen.

Het aanbrengen van kitwerk zorgt voor een strakke overgang tussen muur en plafond. Dit zorgt voor een strakke lijn langs plafond en hoeken.

Kitwerk wordt bij spuitwerk in één kleur vooraf aangebracht. Bij spuitwerk in meerde kleuren, geeft achteraf kiten juist het mooiste resultaat. 

De inwendige hoeken kitten geeft dan ook mooier resultaat, op uitwendinge hoeken kunnen hoeknaalden worden geplaatst om deze strak te krijgen.

KItwerk

Goed afplakken blijft bovendien zeer belangrijk: de rand tussen muur plafond – overgang muur plafond verven – en dat is dus zoals gezegd zeker niet eenvoudig.


Contact opnemen

Heeft u vragen n.a.v. dit artikel over de voorbereiding op een klus? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Voor uw verhuizing wanden en plafonds verven, stucen of spuiten

Standaard

Voor uw verhuizing wanden en plafonds verven, stucen of spuiten?

Als u gaat verhuizen, is dat vaak een ideaal moment om iets aan de wanden en het plafond te laten doen: de woning is dan immers leeg en dat scheelt een hoop gedoe.

Het is natuurlijk afhankelijk van (de staat van) de huidige wandafwerking en het gewenste resultaat, wat er gedaan moet worden – uiteraard kunt u daarover bij ons advies inwinnen.


Muren of plafond laten doen voor verhuizing

Wij voeren rondom uw verhuizing (de aan- en verkoop van een woning) dan ook de volgende werkzaamheden uit:

 • Koopwoning: beter verkoopbaar maken d.m.v. wanden en plafonds verven (spuitwerk)
 • Koopwoning: renovatie projecten, waardevermeerdering verkoop- of verhuurobject aanbrengen
 • Huurwoning: wanden of plafond in oorspronkelijke staat opleveren
 • Nieuwe woning: stuc- of spuitwerk op wanden en plafond herstellen en verven
 • Nieuwe woning: wanden en plafond stucen en spuiten

In sommige gevallen is dit een kwestie van boor- of schroefgaten vullen en daarna verven (spuiten), in andere gevallen kan er sprake zijn van project van enkele weken.

Omdat u dit natuurlijk niet jaarlijks wilt herhalen, adviseren wij dat het beter is om iets in één keer goed te laten doen, dan te kiezen voor een goedkoper alternatief. Want, heeft u achteraf spijt van uw keuze, is goedkoop duurkoop gebleken.


Klus inplannen voor verhuizing

Vaak heeft u rondom een verhuizing natuurlijk niet één, maar meerdere klussen gepland staan. Het is belangrijk om deze goed op elkaar af te stemmen, om daarbij vertraging en extra kosten te voorkomen.

Normaliter adviseren wij te laten spuiten op het moment dat de vloer eruit is, zodat u op de kosten bespaart.

Bij een plavuizen vloer bestaat echrer het risico dat met de lijm de wanden beschadigen, terwijl bij PVC-vloeren de lijm juist niet hecht na aanraking met latex .. dit gaat dus niet in alle gevallen op.

Nu is het afdekken van de vloer met stucloper is ook geen probleem: het één sluit het ander niet uit, maar dit geeft wel aan dat vooraf de juiste volgorde voor de werkzaamheden bepalen belangrijk is.

Vaak zien wij bovendien dat er te kort de tijd wordt genomen voor bepaalde zaken en er geen ruimte wordt gelaten voor uitloop of tegenvallers. Duurt het drogen van het stucwerk iets langer als verwacht of is de vloerlegger ziek, moet u daardoor niet in de knel komen. Daarom is het aan te raden altijd enige speling in uw planning te laten.

Zeker in de nieuwbouw, waarin een definitieve opleverdatum normaal tot 3 weken vantevoren onzeker is, is het lastig plannen. Vaak is de spackspuiter of stukadoor de eerste die bij u in de woning komt na de oplevering – en wij kunnen kort na uw opleverdatum starten.


Welke werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen?

Spackspuitbedrijf M.B. verzorgt o.a. de volgende werkzaamheden in de nieuwbouw en bestaande woningen (renovatie projecten):


Klus laten uitvoeren voor verhuizing?

Heeft u een klus aan uw wanden of plafonds die u voor uw verhuizing wilt laten uitvoeren en/of waarover u advies wilt inwinnen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Verlaagd 6% Btw-tarief voor stucwerk, schilderen en wanden of plafond spuiten

Standaard

Voor muren en plafond stucen, spackspuiten, latex spuiten of bv. voor schilderwerk geldt een aparte Btw-regeling. In sommige situaties geldt namelijk het hoge Btw-tarief terwijl in andere gevallen juist het lage Btw-tarief gehanteerd mag worden. In dit stuk wordt duidelijk gemaakt wanneer, waar sprake van is.


Introductie laag 6% Btw-tarief stukadoren

Ten tijde van de laatste economische crisis is de bouwsector zwaar getroffen, voor ons in de sector ‘afbouw’ bij uitstek interessant: veel consumenten kozen ervoor grote uitgaven uit stellen of te bezuinigen op de klus – bv. door zelf te gaan klussen of (de welbekende) oost-Europese stukadoors hiervoor in te schakelen.

Daarom heeft de regering een regeling in het leven geroepen waarbij er voor de uitvoer van werkzaamheden in een bestaande woning (d.w.z. ouder dan 2 jaar) het lage Btw-tarief gehanteerd mag worden, om zo verbouwen voor consument aantrekkelijker te maken; waarmee natuurlijk op een bestedingsimpuls op deze markt gehoopt werd.


Wanneer geldt 6% Btw-tarief voor stucwerk, spackspuiten of latex spuiten?

Het lage Btw-tarief is 6% t.o.v. 21% hoog Btw-tarief. De consument bespaart hierdoor dus 15% op de uitgave. Deze regeling is nog steeds van kracht en lijkt een blijvend karakter te hebben gekregen.

In de nieuwbouw liggen de prijzen excl. Btw over het algemeen iets lager, omdat hier geen rekenig gehouden hoeft te worden met een bestaande situatie. In de nieuwbouw geldt dan ook het hoge Btw-tarief van 21% – dit geldt ook voor bedrijfsruimten, verenigingsgebouw etc. voor wie de Btw aftrekbaar is.


Stijging laag Btw-tarief van 6% naar 9%

Na de stijging van het hoge Btw-tarief van 19% naar 21% (2012) gaat nu het lage Btw-tarie omhoog. Vanzelfsprekend is dit besluit voor zowel de consument als de ondernemer geen goed nieuws.

Onlangs is namelijk bekend geworden dat de regering voornemens is het lage Btw-tarief van 6% naar 9% te verhoren, dit voorstel zou in 2019 ingaan.


Wat kost een stukadoor zwart?

In de bestaande bouw betekent dit dus dat alles 3% duurder wordt, als dezelfde prijzen excl. Btw worden aangehouden.

Goedkoop stucwerk laten uitvoeren? Geen zorgen, dat is en blijft bij ons mogelijk.

Deze ontwikkeling is natuurlijk kwalijk: de maatregel maakt het namelijk aantrekkelijker voor consumenten stucwerk “zonder bon” uit te laten voeren, want uiteraard is dat goedkoper dan wanneer er wel belasting wordt afgedragen.

Waar de consument en de ondernemer niet gebaat lijken bij deze maatregel, geldt dat wel voor de overheid. Toch lijkt de vraag dus gerechtvaardigd of de belastinginkomsten er überhaupt wel op vooruit gaan, als hierdoor het aantal “zwarte klussen” toeneemt.


Samenvatting: 6% laag Btw-tarief schildewerk en stukadoren

Dat mag natuurlijk niet, u betaalt dus altijd Btw. In bestaande woningen (ouder dan 2 jaar) mag het lage Btw-tarief van 6% gehanteerd worden. Klik hier om te bekijken in welke omstandigheden hiervan sprake is.

In nieuwbouw woning geldt het het hoge Btw-tarief (21%) dat blijft ongewijzigd. Dit percentage is ook van toepassing voor bedrijfsruimten e.d.

In 2019 stijgt het lage Btw-tarief van 6% naar 9% als gevolg van een nieuwe maatregel.

Prijs spackspuiten & prijs latex spuiten – eenvoudig en snel berekenen

Standaard

Voor welke prijs spackspuiten en welke prijs latex spuiten wordt aangeboden, is van een aantal factoren afhankelijk – waaronder het aantal m2, de gewenste kleur(en), evt. noodzakelijke voorbehandelingen etc.


Oppervlakte wanden en plafond berekenen

Wij hebben op onze website een aparte tool ingebouwd voor het berekenen van het aantal m2 van wanden en plafond(s) – deze vindt u hieronder.

Omdat het aantal m2 is zowel bij het verkrijgen van de prijs van spackspuiten als latex spuiten van belang is, hebben wij deze rekentool bovenaan de pagina geplaatst.Bron: ‘Bereken oppervlakte (m2)’


Prijs spackspuitwerk per m2 berekenen

Om snel een antwoord te vinden op de vraag: “Wat kost spackspuitwerk per m2?” – gebruikt u de rekentool die hieronder staat.

Hiermee ontvangt u snel en eenvoudig meer informatie over (de hoogte van) de prijs van spackspuiten.Bron: ‘Prijs spackspuitwerk per m2’


Prijs latex spuiten per m2 berekenen

Om snel een antwoord te vinden op de vraag: “Wat kost latex spuiten per m2?” – gebruikt u de rekentool die hieronder staat.

Hiermee ontvangt u snel en eenvoudig meer informatie over (de hoogte van) de prijs van airless latex spuitwerk.Bron: ‘Prijs latex spuiten per m2’


Wanneer kunt u deze tools gebruiken?

De snelle prijsopgave die u via de website kunt ontvangen is beperkt, d.w.z. dat u weliswaar direct een prijsopgave op basis van de m2-prijs kunt ontvangen, maar, dit maakt goed advies van een expert in ons vakgebied nog niet overbodig.

Heeft de ondergrond bv. een voorbehandeling nodig of u wilt verschillende kleuren laten aanbrengen? Dan volstaan de bovenstaande tools niet meer.


Direct offerte aanvragen

Wij adviseren u in ieder geval altijd, als u een gerichte prijsopgave wilt ontvangen, om hiervoor een offerte bij ons aan te vragen: zowel voor spackspuiten als latex spuiten

Neem nu vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Behangklare nieuwbouw muren afwerken

Standaard

Hoe wilt u de behangklare nieuwbouw muren afwerken in uw woning?

Spackspuitbedrijf M.B. verzorgt o.a. de volgende werkzaamheden in de nieuwbouw woningen:

Standaard is dat de plafonds (en het toilet boven het tegelwerk) in de nieuwbouw met spack worden opgeleverd – voor de wanden is normale staat van oplevering dus ‘behangklaar’.


Gladde afwerking behangklare muren nieuwbouw

Wilt u een gladde afwerking van de wanden in uw nieuwbouw woning? Dan kunt u kiezen uit:

Omwille van het risico op scheurvorming raden sommige bedrijven het stucen van de wanden in een nieuwbouw woning af.

Stucwerk valt echter vaak eenvoudiger te herstellen als beschadigingen aan een behangen ondergrond, beiden kennen dus voor- en nadelen.


Structuur op behangklare muren nieuwbouw

Wilt u liever een korrel / structuur op de wanden dan een gladde afwerking?

Dat is uiteraard ook mogelijk, middels:

Met name spackspuitwerk is zeer populair vanwege de gunstige prijs-kwaliteit verhouding.

Spackspuiten nieuwbouw woning


Speciale wandafwerkingen nieuwbouw

Wilt u iets anders dan standaard? Dan kunt u voor bepaalde wanden bijvoorbeeld ook denken aan:

 • Luxe stuc-afwerkingen
 • Wand(en) in een afwijkende kleur – van het plafond
 • Wand(en) in een afwijkende kleur – van de overige wanden

Prijzen wandafwerking nieuwbouw

U kunt de wanden van uw nieuwbouw woning compleet laten afwerken vanaf €6,50 p/m2 inclusief materiaal en standaard afplakwerk – exclusief 21% Btw.

U kunt uiteraard altijd contact met ons opnemen bij vragen over behangklare nieuwbouw muren afwerken – en andere vragen m.b.t. uw wanden en plafonds.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Spackspuitwerk fijne korrel / structuur

Standaard

De spackspuiter kan met spackspuiten zowel een fijne als grove korrelstructuur op de ondergrond aanbrengen.

Spackspuiten in fijne of grove korrel?

In verreweg de meeste gevallen wordt er door klanten gevraagd naar een fijne korrel. Spackspuitwerk grof is veel minder in trek.

Ter referentie: de korrel op spackplafonds in de nieuwbouw (gespoten met een 380-pomp) is over het algemeen redelijk grof.

Kiest u a particulier voor spackspuitwerk op de wanden, bv. na de oplevering van uw nieuwbouw woning – dan kunt u dus een ook een fijnere korrel krijgen.


Spackspuitwerk fijne korrel en grove korrel


Is spackspuiten in een fijne korrel op iedere ondergrond mogelijk?

De fijnste mogelijke korrel is afhankelijk van de ondergrond en de techniek van de spuiter … op dat laatste hebben wij gelukkig altijd invloed.

Wij kunnen u adviseren over een optimaal resultaat: soms betekent dat dat er opniew gestuct moet worden – en dat is duur.


Wat kost spackspuitwerk in een fijne korrel?

Spackspuitwerk in een fijne korrel is mogelijk vanaf €6,50 p/m2 excl. BTW incl. afplakken en materiaal. Wilt u meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen


Spackspuiten

Spackspuiten voordelig – een mooie wandafwerking

Standaard

De spackspuiter brengt middels spackspuiten voordelig een mooie plafond- of wandafwerking aan: spackspuitwerk.

Kiest u voor spack op uw wanden en plafond? Dan kiest u voor een wandafwerking met een korrelstructuur.

U bepaalt zelf hoe u de spack, een korrelpleister (spuitpleister), aangebracht wilt hebben:

 • Spackspuitwerk fijne korrel
 • Spackspuitwerk middelgrove korrel
 • Spackspuitwerk grove korrel

Wat is spackspuitwerk?

Spackspuitwerk is een een wand- en plafondafwerking waarbij er middels spackspuiten een korrelstructuur op de ondergrond wordt aangebracht.

Spack is een korrelpleister of spuitpleister op basis van kalk en is dus ook standaard wit van kleur. Spack op kleur mengen is uiteraard wel mogelijk.

In tegenstelling tot bv. gips, wat aangemaakt moet worden met water, is spack (Brander Crystal) een kant-en-klaar product, gereed voor verwerking.


Wat kost spackspuitwerk per m2 ?

De prijs van spackspuitwerk in de kleur wit ligt bij ons tussen de €6,50 – €9,00 per m2.

De m2-prijs is incl. standaard afplakwerk en materiaal en exclusief Btw: 6% voor bestaande bouw en 21% in de nieuwbouw.

Bij spackspuitwerk in een mengkleur komt er een kleurtoeslag op de prijs – uiteraard worden ook voor evt. noodzakelijke voorbehandelingen extra kosten in rekening gebracht.

Wij adviseren altijd om vooraf alle werkzaamheden goed in kaart te brengen, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Heeft u vragen of wilt u advies inwinnen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen


Spackspuiten

Plafond witten – altijd een baan- en streeploos resultaat

Standaard

Uw plafond witten zonder strepen, banen of zichtbare aanzetten van de roller? Vanzelfsprekend zijn wij u daarbij graag van dienst.

Het “plafond witten” kan zowel een afwerking met latex als met spack betekenen – niet te verwarren met het ouderwetse witkalk wat met de blokkwast werd aangebracht. Het plafond sauzen of rollen met latex is een andere optie.

De moderne techniek voor het witten van plafonds is echter middels spuitwerk: spack spuiten of airless latex spuiten – dit zorgt altijd voor een resultaat zonder banen of strepen.


Wat is de beste keuze voor het witten van uw plafond?

Het plafond witten is een hele klus: u moet alles leegruimen, afplakken, voorstrijken, sauzen, nog een keer rollen, opruimen ..

En dan blijven er naderhand blijven vaak nog aanzetten van de roller, banen en strepen zichtbaar .. of u kunt per ongeluk de muur raken of een lelijke rand tussen wand en plafond achterlaten.

Als de wanden en plafonds in een afwijkende kleur afgewerkt worden, is een rechte lijn als afscheiding belangrijk voor een net eindresultaat. Zeker op ondergronden met een structuur kan dat lastig zijn voor elkaar te krijgen.

Kortom: er zijn vele redenen waarom u ervoor kiest uw klus door een specialist uit te laten voeren i.p.v. om het zelf te doen.

Op de website vindt u meer informatie over spackspuiten en latex spuiten. Als u meer wilt weten of vragen heeft kunt u uiteraard contact opnemen.

Contact opnemen

Spackspuiter in Rotterdam – voordelig spackspuitwerk

Standaard

Spackspuiten wordt steeds populairder en dat is niet zo gek: spack spuiten gaat snel, is voordelig en levert een mooi eindresultaat op – en dat is ook in Rotterdam niet onopgemerkt gebleven.

Spackspuitwerk in Rotterdam – regio Rijnmond

Rotterdam is voor ons vlakbij, wij zijn gevestigd in Nieuwerkerk a/d IJssel.

Wij verzorgen in Rotterdam e.o. oftewel de gehele regio Rijnmond, verschillende wand- en plafondafwerkingen:

Spackspuiten in Rotterdam is al mogelijk vanaf €6,50 per m2 incl. materiaal en afplakken. Wilt u meer hierover weten?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen


Spackspuiten